ıRC KOMUTLARı LiSTESi

KONU : 1 ROOT ADMiNiSTRATöR KOMUTLARı

Root Admin Komutlari
Nickserv size, nickname’minizin tanınmasını ve baskalari tarafinda n kullanilm asinin onlenmesi ni sağlar. Eger nickname’minizi 30 gün kullanmaz saniz tanitim {bilgileri|ayrıntıları|teferruatları} niz yani registras yonunuz kaybolaca ktir. Asağıdaki komutlar, nicknamel erin registras yonlarini ve duzenleme lerini saglar. Bu komutlari herhangi bir pencerede :

/ nickserv {{buyruk|emir|komut} {adı|ismi}} biciminde yazarak kullanaca ksiniz (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
Register
Nick sifreleme : /nickserv register sifre email
ıdentify
Nick tanitma :/nickserv identify sifreniz
Ghost
Asili nicki düşürmek için : /nickserv ghost nick sifreniz
Recover
Asili kalan nickinize recover Koyma : /nickserv recover nick sifre
Drop
Nick kaydini silme : /nickserv drop
Notes:
Not ekleme : /nickserv notes add mesaj
Not okuma : /nickserv notes numara
Not Silme : /nickserv notes del numara (all)
Not Listeleme : /nickserv notes list
Ajoin
ekleme : /nickserv ajoin add #kanal
Silme : /nickserv ajoin del #kanal
Ajoin kanallari listeleme : /nickserv ajoin list
Aktif Etme : /nickserv set autojoin {10|on}/off ajoin
Set ozelikler i
Nick sifresini n degistiri lmesi : /nickserv set password yenisifre
E-mail adresi degistirm e : /nickserv set email mail adresiniz
icq numarasi ekleme : /nickserv set icqnumber #numaraniz
Nickinizi n infosunu ozel yapma : /nickserv set private {10|on}/off
Location(sehir) ekleme : /nickserv set location sehir
NickServ mesajlari ni turkce almak : /nickserv set language {üç|3}
Hide
Nick infonuzda mail adresinin gorunmeme si : /nickserv set hide email {10|on}/off
Nick infonuzda son quit mesajinin gorunmesi : /nickserv set hide quit {10|on}/off
Chanserv sizin kanallari nizi register (kayit) ettirmeni zi sagladigi {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} {bazen|bazan|kimi} tehlikele rden korumak icinde bazi kontrolle ri elinize almanizi saglayan bir servisdir . Chanserv ayni {sürede|zamanda} kanaliniz in takeover olmasini da onleyebil mektedir.
Assagida {genel|umumi} komutlari bulacaksi niz. Bu dokumanin icinde ise sirasi ile bu komutlari anlatacag iz. Assagidak i komutlari {kullanımı|kullanması|kullanmak} icin /msg chanserv {buyruk|emir|komut} yazmaniz yeterli olacakdir
/list Kanal listesini gösterir
/chanserv register #kanal şifre mail kanal kaydetmek
/chanserv drop #kanal Kanal Silmek
/chanserv info #kanal Kanal {konusunda|hakkında|meselesinde|konusu için|meselesi için} bilgi verir
/chanserv op #kanal nick Op Verir (Chanservd en op verir)
/chanserv aop #kanal add nick op eklemek silmek
/chanserv aop #kanal dell nick op silmek
/chanserv acess #kanal add nick 9999 sop eklemek silmek
/chanserv access #kanal dell nick sop silmek
/chanserv access #kanal add nick {düzen|seviye} access eklemek
/chanserv access #kanal dell nick access silmek
/chanserv access #kanal dell all (Tum accessler i siler {tıpkı|aynı} anda)
/chanserv access #kanal list kanal op ve dereceler ine bakmak
/chanserv set #kanal restricte d {10|on}/off : Access lilardan baskalari giremez
/chanserv unban #kanal Op olduğunuz kanaldan banlaninc a sizi {çağrı|davet} eder
/chanserv set #kana private {10|on}/off {10|on} olursa chanserv liste gozukmez kanaliniz
/chanserv set kanal mlock tnc-ilkpms kanalin en guvenilir olmasi icin {lüzumlu|gerekli}
/chanserv set #kanal desc tanim (kanal tanitimi)
/chanserv set #kanal founder nick (kanal founderin i degistirm {ek|ilave})
/chanserv set #kanal secureops {10|on}(kanal oplarinin güvenliği icin)accessi olmayanla r op alamaz
/chanserv set entrymsg #kanal mesaj (kanala giris mesaji)
/kick #kanal nick (kanalda huzuru bozanlari kanaldan atin)
/mode #kanal b nick/host/ip ipe ban kick atmak
/chanserv akick #kanal add nick :Auto kick atmak
/chanserv akick #kanal del all (yaparsani z akick listi sifirlars iniz)
/chanserv set #kanal e-mail ……… Kanala e-mail eklemek
/chanserv set #kanal url ……..K anala Web Adresi Eklemek
/chanserv set #kanal password yenisfre …. Kanal sifresini değistirmek
/chanserv set #kanal topiclock {10|on} – off Kanal Topiği acma kapama
/chanserv identify #kanal sifre (Kanalda en yuksek seviyeyi kazanirsi niz {istediğiniz|dilediğiniz|arzuladığınız} islemi yapabilir siniz)
/chanserv set #blue successor nick Founder’in nicki droplanir sa kanal SUCCESSOR’a devrolur.

/chanserv set #blue successor (Bunu yaparsan successor kalkar)
/chanserv set #kanal leaveops {10|on}|off (Kanalda hic op kalmadığı {süre|zaman} son op cikar cikmaz chanserv kanalda duran birine op verir. Kimse yokken ilk girene op verir. dikkat:(Bunu ptlink servicesl erinde yaptiğinizda secureops kanaldan sistem disi kaliyor yani {isteyen|arzulayan|dileyen} kisi isteyene op verebiliy or o yuzden önermiyorum)

/chanserv set #kanal keeptopic {10|on}|off (Kanalda kimse kalmadığı {süre|zaman} topic ‘in kaybolmam asi icin kullanili r. Topiclock ayarlandi gi {süre|zaman} buna gerek kalmaz. )
/notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı gorur
/notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur
/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar {tüm|bütün} oplar gorur
mesaji atabilmek için axx li olmanis lazimdir
/chanserv invite #kanal yaparsan kendini kanala invite edersin
LeveLs ayarlari ise.
/Chanserv levels #kanal list …Bunu yazdigind a kanaLin levels listesini gösterir..
/chanserv levels #kanal set acc-list {düzen|seviye} … Access List (erisim listesi)’i gormeye yetkili.
/chanserv levels #kanal set acc-change {düzen|seviye} (9999)..Access List (Erisim Listesi)’i degistirm eye yetkili.
/chanserv levels #kanal set autoop .. sole diyim mesala #admin kanalinda axx eklerken {üç|3} yazdiklar in op olur 2 ise vop bunu deisebili rsin tabi..
/chanserv levels #kanal set autoop 0 yaparsan kanala giren herkes op olur..
/chanserv levels #kanal set AUTOVOıCE {düzen|seviye}
/chanserv levels #kanal set AUTODEOP Kanal icinde op verilemez – alinamaz.
/chanserv levels #kanal set opdeop 9999 .. Bu ise belirledi gin {düzen|seviye} deop – op verebilir chanservd en {düzen|seviye} 5-{10|on} {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi}
/chanserv levels #kanal set ıNVıTE (chanserv unban #kanal) {düzen|seviye} ..op {olduğu|bulunduğu} kanala kendini invite {yada|ya da|ve ya|veya|yahut} unban etmesi icin {lüzumlu|gerekli} {düzen|seviye} bunu 0 yaparsan normal user {bile|dahi} girer:)
/chanserv levels #kanal set akick {düzen|seviye} kanalda AKıCK komutunu kullanmay a yetkili.
/chanserv levels #kanal set akick-list listeye bakma yetkisi buda baska ne vardi yaf
/chanserv levels #kanal set set {düzen|seviye} buda set özelliğini kullanmas ini istediğin kisiler mesala topic acma kapama liste bakma {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi}.
/chanserv levels #kanal set memoread {düzen|seviye} kanala gelen memolari okumak .
/chanserv levels #kanal set memosend {düzen|seviye} kanala memo yollamaya yetkili kisi seviyesi
/chanserv levels #kanal set memodel {düzen|seviye} kanala gelen memolar del etmeye {fayda|yarar}
/chanserv levels #kanal set clear {düzen|seviye} tercihim 9999 soplardir yane kanala clear cekme komutu oldugunda n

/chanserv levels #blue dis set (Kanalda set ozelligin i iptal edersiniz)
Bu komutu yazdigini z {süre|zaman} soplarin hic bir set özelliğini kullanama z mesaLa: desc – entrymsg url ve Topickili dini acamaz bir nevi topic {sadece|yalnızca|sırf} founder acar tabi {evvela|önce|öncelikle} kanala topiclock {10|on} yapmak lazim…
/chanserv levels #blue set set 9999 (Bunu yaptim kanalda set ozelliğini 9999 lara verdim set ozellikle rini Kullanabi lirler..)
/Chanserv levels #blue dis acc-list (Bu Komutu yazdikmi Kanalda access listesine {sadece|yalnızca|sırf} Kanal founderi bakabilir yani acc-list {devre|dönem} disi kalir. Böyle yapsak soplara yetki versek /chanserv levels #kanal set acc-list 9999 yapariz..
/chanserv levels #blue dis acc-change (Bu Komutlada kanal founderin in disinda Kimse access yazip ve silemez)
/chanserv levels #blue dis kick (Kanalda founderde n baskasi kick atamaz b ban atarsiniz {ama|fakat|lakin} kanaldan kickleyem ezsiniz.. ) -ChanServ- KıCK #mgm kanalinda iptal edildi. gordugunu z {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi}.
/chanserv levels #blue dis unban (Unban {devre|dönem} disi oldu simdide kanalda op {ama|fakat|lakin} unban {devre|dönem} disi kendi banini acamaz..
/chanserv levels #blue dis autoop (Bu Komutlada access iniz oldugu {durumda|halde} kanala girdigini zde op olamazsin iz v {kalıyorsunuz|oluyorsunuz|kalırsınız|olursunuz}
-ChanServ- AUTOOP #mgm kanalinda iptal edildi.
/chanserv levels #blue dis clear (Bu komutlada kanalda clear komutunu {sadece|yalnızca|sırf} founder kullanabi lir..
/CHANSERV clear #kanal users (Bu Komutla kanaldaki herkesi kicklersi niz Bunun {adi|bayağı} Masskick dir..
/chanserv akick #kanal add Ney?!*@* {neden|sebep} (Bu neymi gordugunu z {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} #kanaldan sonra 4 {adet|tane} Soruisare ti bırakmisim Kanala 4 haneli (harfli) nickler giremez {6|altı} {adet|tane} ? isareti bıraksan {6|altı} harfli nickler giremez okey?
/chanserv akick #kanal add guest*!*@* {neden|sebep} (Bu komutlada nicki Guestle baslayan kisileri kanala almassini z bunun yerine X nickide {olabilir|olabilmekte|olabilmektedir} {konuk|misafir} nickide {olabilir|olabilmekte|olabilmektedir})
/chanserv akick #blue add *2*!@* (Bu Komutlada kanala rakam-sayi nickliler in girisini engellers iniz {ama|fakat|lakin} tek tek sayılari akicke almaniz gerek yukarda 2 yazmisim bu 0 – 1 – 9 gider..
/chanserv levels #kanal dis protect (protect i {devre|dönem} disi bırakir)
/chanserv levels #kanal set protect {10|on} (simdi access i {10|on} olanlar girdiği kanalda @op yerine Nokta . isareti olacak founder {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} görünecek protecti 0 yaparsan herkes Nokta . Olur
Clear
/chanserv clear #kanal Ops /bans/users/voices(Uyguladıgınız parametre ye göre toplu islem yapar. tum oplari alma {tüm|bütün} banlari acma gib.)

MemoServ kısaca lakabi (Nickname) kayitli kullanici lara ve sisteme kayitli sohbet odalarına ( Channel ) notlar birakabil menizi saglayan sistemdir .
/ memoserv {{buyruk|emir|komut} {adı|ismi}}
{halinde|biçiminde|şeklinde} yazarak kulalnili r (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
MemoServ
Memo gonderme : /memoserv send nick mesaj
Memo okuma : /memoserv read MemoNumar asi
En son gelen memoyu okumak icin: /memoserv read last
Memo Silme : /memoserv del MemoNumar asi
{tüm|bütün} memolari silmek icin: /memoserv del all
Memo listeleme : /memoserv list
Set {özellikleri|nitelikleri}
Memo limiti : /memoserv set limit limit
MemoServ’in size uyari vermesi : /memoserv set notify new/off/{10|on}

2 – ADMiN – OPER KOMUTLARı
/msg operserv global (msg) | Tum kullanici lara mesaj {yöntemler|yollar|metodlar} (Notice)
/msg operserv stats all | Services ve Network’un durumu
/msg operserv oper list | Services Operatorl eri listeler
/msg operserv admin list | Services Adminleri listeler
/msg operserv MODE kanal mode(lar) |
/msg operserv kick #kanal nick | Nick i Kickler
/msg operserv akill add {süre|zaman} @hostmask ip sebeb | Nick i akill e alir
/msg operserv akill del @*mask* | Akill i siler
/msg operserv akill list | Akill Listeler
/msg operserv sqline nick sebeb | Sqline Alir Nick i
/msg operserv sqline del nick | Sqline Siler
/msg operserv vline add {file|ağ} sebeb | Yani Server da ıstediğin Dosyaların Gonderilm esini Yasaklars in Ornek
/zombie nick | Zombie Olan Nickler Topic Degisemez Kick Atamaz Deop Yapamaz Yazdiklar i ozele Ve Kanala Ulasmaz Servisler i Kullanama z
/unzombie nick | Zombie Kaldirir
/msg operserv restart | Operserv i Cikarir {tekrar|yine} Getirir
/kill nick {neden|sebep} | Nick i Serverden Kickler
/rehash | Telnet de Yapilan Değisiklikleri Aktif {hale|duruma|bir hale|bir duruma} Getirir Ayrica K-Line Listesini Temizler
/die diepass | Cok Sakat Bir {durum|hal} Kapatir Server i ıRCD {yeniden|yine|tekrardan|tekrar} Kurulmali dir Sifresi {gizli|saklı} Tutulmali dir
/restart restartpa ss | Servicesl erin Hepsi Gider – Gelir
/gline *@ip {süre|zaman} {neden|sebep} | G-Line atar Saniye Uzerinden
/map | Server Durumu
/lusers | Server Durumu
/stats K | K-Line Listesi
/stats G | G-Line Listesi
/stats q | Sqline Listesi
/stats m | Kullanılabilir {tüm|bütün} Modeler i Gosterir
/stats t | Total {durum|hal}
/stats y | Bu Ne Lam Saliyom Link ıle ılgili Bisi {ama|fakat|lakin} Cikaramad im
/stats u | En son Update Edilen Tarih i Verir
/stats o | Oper Ve Adminleri Listeler
/stats l | Bu Kucuk L Harfi La Server ıp Ve Kullanila bilecek Portlar Mevcuttur
/stats c | Link {durumunda|zorunda|mecburiyetinde} Servicesl erin Kimde Olduguna Bakarsin (/map da da {mevcut|var} laf olsun koymuşlar
/stats v | V-Line listesini Gosterir Yani DCC ile Yollanmas i Yasaklanm is Dosyalar
/stats e | Socks ıle Bağlanabilecek Adresler
/stats W | Sunucu Yuku Listesi
/stats ? | Hat Kullanimi
/msg operserv oper add nick | Oper Ekler
/msg operserv oper del nick | Oper Siler
/msg operserv admin add nick | Admin Ekler ({sadece|yalnızca|sırf} Root)
/msg operserv admin del nick | Admin Siler ({sadece|yalnızca|sırf} Root)
/msg operserv logonnews add text | Network’e Baglanan Kullanici ya Otomatik {olarak|şekilde} Mesaj {yöntemler|yollar|metodlar}
/msg operserv logonnews del num | Yazilan logonnews i Siler
/msg operserv logonnews list | Listeler
/msg operserv opernews add text | Operini Giren Adam Görür Yaılan Yazıyı Gorur
/msg operserv opernews del num (all) | Siler Num Belirtile n Noyu All Hepsini Siler
/msg operserv opernews list | Listeler
/msg operserv jupe sunucu | Daha Onceden Link Edilen Bir Server jupe Edilirse OperServ Squit Atar
/squit | Jupe Olan Server {arka|geri} Gelio (Bu {buyruk|emir|komut} Jupe a Dahil)
/msg operserv set secenek {10|on}-off | Bi Dakka
/msg operserv set readonly {10|on} | Bun Konum Aktif {hale|duruma|bir hale|bir duruma} Gecerse Server Uzerinde Degisikli k Yapilamaz DROP FORBıT Kullanila bilir
/msg operserv set readonly off | Eski {haline|durumuna|biçimine} {arka|geri} Doner Server
/msg operserv set debug {10|on} | Bu Dalga {10|on} Olursa Services Uzerindek i Her Degisikli k Kayit Edilir
/msg operserv set debug off | Bilion ıste Yorma Beni
/msg operserv update | Services Veritabanı Update Edilir
/msg operserv quit | {sadece|yalnızca|sırf} Server Ana Makinada {sorun|sıkıntı|problem} Ciktigi {süre|zaman} Kullanili r Veritaban ini Guncellem ez!
/msg operserv restart | Services’i, Butun Veritaban ini Guncelled ikten Sonra {yeniden|yine|tekrardan|tekrar} Baslatir
/msg operserv raw svsnick nick yeninick 1:1 | Nick Degistir
/msg operserv raw svsjoin #kanal nick | {zorunlu|mecburi} Join Bilion Zaten
/msg operserv raw svsmode nick Flags
Ornegin : /msg operserv raw svsmode blue oigsaAfrxh (Bunu Yazarsan Adam Services Admin Gozukur {ama|fakat|lakin} HicBirsey Kullanama z Kill Ve Operserv De Dahil {sadece|yalnızca|sırf} Whois De ıRC Operator – Services Administr ator Yazar
/msg operserv raw :chanserv privmsg #kanal selam (alt231) kanal | Bole De Konusur iste
/msg operserv raw :nickserv part #kanal | Services i Kanaldan Cıkarır
/msg operserv raw :nickserv join #kanal | Services i Kanala Sokar
/msg operserv raw :memoserv mode #kanal o nick | Belirtile n Nicke Op Verir

/whois nick nick hakkinda bilgi verir

/whowas nick kayitli nick {konusunda|hakkında|meselesinde|konusu için|meselesi için} bilgi verir

/away {neden|sebep} awaya gecmek

/away awaydan cikis
* administratör mesajiniz kanala msj atmak

/quite mesajiniz (mesaj birakarak cikmak istiyorsa niz bunu kullanin)

/query nick serverda ise {ama|fakat|lakin} hic bi kanalda {olmadan|yoksa|yok ise} kisiyi bulmaya {fayda|yarar} ozel chat acar

/ping nick {bir tanesi|birisi|biri} lagda ise onu bu komutla kurtarabi lirsiniz

/motd (server hakkinda bilgi {edinmeyi|almayı} sağlar)

/version nick (karsi tarafin kullandig i scripti ogrenebil irsiniz)

ctrl k tuşu ile mirc da renkli {yazı|ova} yazabilir siniz.

ctrl u tusu ile alti cizgili yazılar yazabilir siniz.

ctrl b tusu ile kalin yazi yazabilir siniz.

/action Mor yazi

/font Font değiştirme

/run webadresi Bu komutu ile mircda iken bi web adresine girebilir siniz
ornek: /run www.islam sevdasi.c om

/ame mesaj Bagli olduğunuz tum kanallara mesajiniz i gonderir

/timer1 {10|on} 60 /msg #kanal Hic bir yerde bulumayac aginiz muhabbetl er : Her 60 saniyede bir bu mesaji {10|on} {kere|defa|kez} {gönderir|yollar}( /timer1 off )

/server irc.islam sevdasi.n et server e girme

/dns nick : ip öğrenme

/who ip(dns numarası) iP sini bildigini z kisiler nick deisdirse de onlari bulabilir siniz

/invite nick #kanal Kanala {çağrı|davet} etme

/clear Pencereyi temizler

/fsend {10|on}/off hizli mesaj yollama

/channel Kanal ozellikle rini acar

/finger nick,ip,domain,e-mail Bu komutlar ile cesitli {bilgileri|ayrıntıları|teferruatları} ogrenebil irsiniz

/time nick Onun bağlandigi bil. saat i yurtddisi sohbetler de bakabilir siniz

/dcc send nick c:dosya {adi|bayağı} : Dosya yollama

/play c:dosya {adi|bayağı} .txt 1 Text yollama

/query nick msg Mesaj {gönderir|yollar}

/beep Beep calar

/notice nick mesajiniz Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajiniz i gorur

/notice #kanal mesajiniz Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur

/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tum oplar gorur mesaji
/Silence {tüm|bütün} ozellerin izi kapatir. kimse size ozelden yazamaz.
/join #kanal Kanala giris
/part #kanal {neden|sebep} Kanaldan cik
/partall mesaj {tüm|bütün} kanallard {lahza|an} cik
/username yeniisim Fullname degistirm e
/emailaddr yeniadres E-mail degistirm e
/list -min # -max # {istenilen|arzulanan} sayidaki kanallari listeleme
/notify -r nick Notify listen cikarma
/ignore -r nick ignore den
KONU : {üç|3} – SERVER ADMiN KOMUTLARı

Server Admin Komutlari

/whois nick nick hakkinda bilgi verir

/whowas nick kayitli nick {konusunda|hakkında|meselesinde|konusu için|meselesi için} bilgi verir

/away {neden|sebep} awaya gecmek

/away awaydan cikis
* administratör mesajiniz kanala msj atmak

/quite mesajiniz (mesaj birakarak cikmak istiyorsa niz bunu kullanin)
islam

/query nick serverda ise {ama|fakat|lakin} hic bi kanalda {olmadan|yoksa|yok ise} kisiyi bulmaya {fayda|yarar} ozel chat acar

/ping nick {bir tanesi|birisi|biri} lagda ise onu bu komutla kurtarabi lirsiniz

/motd (server hakkinda bilgi {edinmeyi|almayı} sağlar)

/version nick (karsi tarafin kullandig i scripti ogrenebil irsiniz)

ctrl k tuşu ile mirc da renkli {yazı|ova} yazabilir siniz.

ctrl u tusu ile alti cizgili yazılar yazabilir siniz.

ctrl b tusu ile kalin yazi yazabilir siniz.

/action Mor yazi

/font Font değiştirme

/run webadresi Bu komutu ile mircda iken bi web adresine girebilir siniz
ornek: /run www.islam sevdasi.c om

/ame mesaj Bagli olduğunuz tum kanallara mesajiniz i gonderir

/timer1 {10|on} 60 /msg #kanal Hic bir yerde bulumayac aginiz muhabbetl er : Her 60 saniyede bir bu mesaji {10|on} {kere|defa|kez} {gönderir|yollar}( /timer1 off )

/server irc.islam sevdasi.n et server e girme

/dns nick : ip öğrenme

/who ip(dns numarası) iP sini bildigini z kisiler nick deisdirse de onlari bulabilir siniz

/invite nick #kanal Kanala {çağrı|davet} etme

/clear Pencereyi temizler

/fsend {10|on}/off hizli mesaj yollama

/channel Kanal ozellikle rini acar

/finger nick,ip,domain,e-mail Bu komutlar ile cesitli {bilgileri|ayrıntıları|teferruatları} ogrenebil irsiniz

/time nick Onun bağlandigi bil. saat i yurtddisi sohbetler de bakabilir siniz

/dcc send nick c:\dosya {adi|bayağı} : Dosya yollama

/play c:\dosya {adi|bayağı} .txt 1 Text yollama

/query nick msg Mesaj {gönderir|yollar}

/beep Beep calar

/notice nick mesajiniz Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajiniz i gorur

/notice #kanal mesajiniz Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur

/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tum oplar gorur mesaji
/Silence {tüm|bütün} ozellerin izi kapatir. kimse size ozelden yazamaz.
/join #kanal Kanala giris
/part #kanal {neden|sebep} Kanaldan cik
/partall mesaj {tüm|bütün} kanallard {lahza|an} cik
/username yeniisim Fullname degistirm e
/emailaddr yeniadres E-mail degistirm e
/list -min # -max # {istenilen|arzulanan} sayidaki kanallari listeleme
/notify -r nick Notify listen cikarma
/ignore -r nick ignore den
/zombie nick | Zombie Olan Nickler Topic Degisemez Kick Atamaz Deop Yapamaz Yazdiklar i ozele Ve Kanala Ulasmaz Servisler i Kullanama z
/unzombie nick | Zombie Kaldirir
/msg operserv restart | Operserv i Cikarir {tekrar|yine} Getirir
/kill nick {neden|sebep} | Nick i Serverden Kickler
/rehash | Telnet de Yapilan Değisiklikleri Aktif {hale|duruma|bir hale|bir duruma} Getirir Ayrica K-Line Listesini Temizler
/die diepass | Cok Sakat Bir {durum|hal} Kapatir Server i ıRCD {yeniden|yine|tekrardan|tekrar} Kurulmali dir Sifresi {gizli|saklı} Tutulmali dir
/restart restartpa ss | Servicesl erin Hepsi Gider – Gelir
/gline *@ip {süre|zaman} {neden|sebep} | G-Line atar Saniye Uzerinden
/map | Server Durumu
/lusers | Server Durumu
/stats K | K-Line Listesi
/stats G | G-Line Listesi
/stats q | Sqline Listesi
/stats m | Kullanılabilir {tüm|bütün} Modeler i Gosterir
/stats t | Total {durum|hal}
/stats y | Bu Ne Lam Saliyom Link ıle ılgili Bisi {ama|fakat|lakin} Cikaramad im
/stats u | En son Update Edilen Tarih i Verir
/stats o | Oper Ve Adminleri Listeler
/stats l | Bu Kucuk L Harfi La Server ıp Ve Kullanila bilecek Portlar Mevcuttur
/stats c | Link {durumunda|zorunda|mecburiyetinde} Servicesl erin Kimde Olduguna Bakarsin (/map da da {mevcut|var} laf olsun koymuşlar
/stats v | V-Line listesini Gosterir Yani DCC ile Yollanmas i Yasaklanm is Dosyalar
/stats e | Socks ıle Bağlanabilecek Adresler
/stats W | Sunucu Yuku Listesi
/stats ? | Hat Kullanimi
/msg operserv oper add nick | Oper Ekler
/msg operserv oper del nick | Oper Siler
/msg operserv admin add nick | Admin Ekler ({sadece|yalnızca|sırf} Root)
/msg operserv admin del nick | Admin Siler ({sadece|yalnızca|sırf} Root)
/msg operserv logonnews add text | Network’e Baglanan Kullanici ya Otomatik {olarak|şekilde} Mesaj {yöntemler|yollar|metodlar}
/msg operserv logonnews del num | Yazilan logonnews i Siler
/msg operserv logonnews list | Listeler
/msg operserv opernews add text | Operini Giren Adam Görür Yaılan Yazıyı Gorur
/msg operserv opernews del num (all) | Siler Num Belirtile n Noyu All Hepsini Siler
/msg operserv opernews list | Listeler
/msg operserv jupe sunucu | Daha Onceden Link Edilen Bir Server jupe Edilirse OperServ Squit Atar
/squit | Jupe Olan Server {arka|geri} Gelio (Bu {buyruk|emir|komut} Jupe a Dahil)
/msg operserv set secenek {10|on}-off | Bi Dakka
/msg operserv set readonly {10|on} | Bun Konum Aktif {hale|duruma|bir hale|bir duruma} Gecerse Server Uzerinde Degisikli k Yapilamaz DROP FORBıT Kullanila bilir
/msg operserv set readonly off | Eski {haline|durumuna|biçimine} {arka|geri} Doner Server
/msg operserv set debug {10|on} | Bu Dalga {10|on} Olursa Services Uzerindek i Her Degisikli k Kayit Edilir
/msg operserv set debug off | Bilion ıste Yorma Beni
/msg operserv update | Services Veritabanı Update Edilir
/msg operserv quit | {sadece|yalnızca|sırf} Server Ana Makinada {sorun|sıkıntı|problem} Ciktigi {süre|zaman} Kullanili r Veritaban ini Guncellem ez!
/msg operserv restart | Services’i, Butun Veritaban ini Guncelled ikten Sonra {yeniden|yine|tekrardan|tekrar} Baslatir
/msg operserv raw svsnick nick yeninick 1:1 | Nick Degistir
/msg operserv raw svsjoin #kanal nick | {zorunlu|mecburi} Join Bilion Zaten
/msg operserv raw svsmode nick Flags
Ornegin : /msg operserv raw svsmode blue oigsaAfrxh (Bunu Yazarsan Adam Services Admin Gozukur {ama|fakat|lakin} HicBirsey Kullanama z Kill Ve Operserv De Dahil {sadece|yalnızca|sırf} Whois De ıRC Operator – Services Administr ator Yazar
/msg operserv raw :chanserv privmsg #kanal selam (alt231) kanal | Bole De Konusur iste
/msg operserv raw :nickserv part #kanal | Services i Kanaldan Cıkarır
/msg operserv raw :nickserv join #kanal | Services i Kanala Sokar
/msg operserv raw :memoserv mode #kanal o nick | Belirtile n Nicke Op Verir
Nickserv size, nickname’minizin tanınmasını ve baskalari tarafinda n kullanilm asinin onlenmesi ni sağlar. Eger nickname’minizi 30 gün kullanmaz saniz tanitim {bilgileri|ayrıntıları|teferruatları} niz yani registras yonunuz kaybolaca ktir. Asağıdaki komutlar, nicknamel erin registras yonlarini ve duzenleme lerini saglar. Bu komutlari herhangi bir pencerede :

/ nickserv {{buyruk|emir|komut} {adı|ismi}} biciminde yazarak kullanaca ksiniz (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
Register
Nick sifreleme : /nickserv register sifre email
ıdentify
Nick tanitma :/nickserv identify sifreniz
Ghost
Asili nicki düşürmek için : /nickserv ghost nick sifreniz
Recover
Asili kalan nickinize recover Koyma : /nickserv recover nick sifre
Drop
Nick kaydini silme : /nickserv drop
Notes:
Not ekleme : /nickserv notes add mesaj
Not okuma : /nickserv notes numara
Not Silme : /nickserv notes del numara (all)
Not Listeleme : /nickserv notes list
Ajoin
ekleme : /nickserv ajoin add #kanal
Silme : /nickserv ajoin del #kanal
Ajoin kanallari listeleme : /nickserv ajoin list
Aktif Etme : /nickserv set autojoin {10|on}/off ajoin
Set ozelikler i
Nick sifresini n degistiri lmesi : /nickserv set password yenisifre
E-mail adresi degistirm e : /nickserv set email mail adresiniz
icq numarasi ekleme : /nickserv set icqnumber #numaraniz
Nickinizi n infosunu ozel yapma : /nickserv set private {10|on}/off
Location(sehir) ekleme : /nickserv set location sehir
NickServ mesajlari ni turkce almak : /nickserv set language {üç|3}
Hide
Nick infonuzda mail adresinin gorunmeme si : /nickserv set hide email {10|on}/off
Nick infonuzda son quit mesajinin gorunmesi : /nickserv set hide quit {10|on}/off
Chanserv sizin kanallari nizi register (kayit) ettirmeni zi sagladigi {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} {bazen|bazan|kimi} tehlikele rden korumak icinde bazi kontrolle ri elinize almanizi saglayan bir servisdir . Chanserv ayni {sürede|zamanda} kanaliniz in takeover olmasini da onleyebil mektedir.
Assagida {genel|umumi} komutlari bulacaksi niz. Bu dokumanin icinde ise sirasi ile bu komutlari anlatacag iz. Assagidak i komutlari {kullanımı|kullanması|kullanmak} icin /msg chanserv {buyruk|emir|komut} yazmaniz yeterli olacakdir
/list Kanal listesini gösterir
/chanserv register #kanal şifre mail kanal kaydetmek
/chanserv drop #kanal Kanal Silmek
/chanserv info #kanal Kanal {konusunda|hakkında|meselesinde|konusu için|meselesi için} bilgi verir
/chanserv op #kanal nick Op Verir (Chanservd en op verir)
/chanserv aop #kanal add nick op eklemek silmek
/chanserv aop #kanal dell nick op silmek
/chanserv acess #kanal add nick 9999 sop eklemek silmek
/chanserv access #kanal dell nick sop silmek
/chanserv access #kanal add nick {düzen|seviye} access eklemek
/chanserv access #kanal dell nick access silmek
/chanserv access #kanal dell all (Tum accessler i siler {tıpkı|aynı} anda)
/chanserv access #kanal list kanal op ve dereceler ine bakmak
/chanserv set #kanal restricte d {10|on}/off : Access lilardan baskalari giremez
/chanserv unban #kanal Op olduğunuz kanaldan banlaninc a sizi {çağrı|davet} eder
/chanserv set #kana private {10|on}/off {10|on} olursa chanserv liste gozukmez kanaliniz
/chanserv set kanal mlock tnc-ilkpms kanalin en guvenilir olmasi icin {lüzumlu|gerekli}
/chanserv set #kanal desc tanim (kanal tanitimi)
/chanserv set #kanal founder nick (kanal founderin i degistirm {ek|ilave})
/chanserv set #kanal secureops {10|on}(kanal oplarinin güvenliği icin)accessi olmayanla r op alamaz
/chanserv set entrymsg #kanal mesaj (kanala giris mesaji)
/kick #kanal nick (kanalda huzuru bozanlari kanaldan atin)
/mode #kanal b nick/host/ip ipe ban kick atmak
/chanserv akick #kanal add nick :Auto kick atmak
/chanserv akick #kanal del all (yaparsani z akick listi sifirlars iniz)
/chanserv set #kanal e-mail ……… Kanala e-mail eklemek
/chanserv set #kanal url ……..K anala Web Adresi Eklemek
/chanserv set #kanal password yenisfre …. Kanal sifresini değistirmek
/chanserv set #kanal topiclock {10|on} – off Kanal Topiği acma kapama
/chanserv identify #kanal sifre (Kanalda en yuksek seviyeyi kazanirsi niz {istediğiniz|dilediğiniz|arzuladığınız} islemi yapabilir siniz)
/chanserv set #blue successor nick Founder’in nicki droplanir sa kanal SUCCESSOR’a devrolur.

/chanserv set #blue successor (Bunu yaparsan successor kalkar)
/chanserv set #kanal leaveops {10|on}|off (Kanalda hic op kalmadığı {süre|zaman} son op cikar cikmaz chanserv kanalda duran birine op verir. Kimse yokken ilk girene op verir. dikkat:(Bunu ptlink servicesl erinde yaptiğinizda secureops kanaldan sistem disi kaliyor yani {isteyen|arzulayan|dileyen} kisi isteyene op verebiliy or o yuzden önermiyorum)

/chanserv set #kanal keeptopic {10|on}|off (Kanalda kimse kalmadığı {süre|zaman} topic ‘in kaybolmam asi icin kullanili r. Topiclock ayarlandi gi {süre|zaman} buna gerek kalmaz. )
/notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı gorur
/notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes gorur
/onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar {tüm|bütün} oplar gorur
mesaji atabilmek için axx li olmanis lazimdir
/chanserv invite #kanal yaparsan kendini kanala invite edersin
LeveLs ayarlari ise.
/Chanserv levels #kanal list …Bunu yazdigind a kanaLin levels listesini gösterir..
/chanserv levels #kanal set acc-list {düzen|seviye} … Access List (erisim listesi)’i gormeye yetkili.
/chanserv levels #kanal set acc-change {düzen|seviye} (9999)..Access List (Erisim Listesi)’i degistirm eye yetkili.
/chanserv levels #kanal set autoop .. sole diyim mesala #admin kanalinda axx eklerken {üç|3} yazdiklar in op olur 2 ise vop bunu deisebili rsin tabi..
/chanserv levels #kanal set autoop 0 yaparsan kanala giren herkes op olur..
/chanserv levels #kanal set AUTOVOıCE {düzen|seviye}
/chanserv levels #kanal set AUTODEOP Kanal icinde op verilemez – alinamaz.
/chanserv levels #kanal set opdeop 9999 .. Bu ise belirledi gin {düzen|seviye} deop – op verebilir chanservd en {düzen|seviye} 5-{10|on} {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi}
/chanserv levels #kanal set ıNVıTE (chanserv unban #kanal) {düzen|seviye} ..op {olduğu|bulunduğu} kanala kendini invite {yada|ya da|ve ya|veya|yahut} unban etmesi icin {lüzumlu|gerekli} {düzen|seviye} bunu 0 yaparsan normal user {bile|dahi} girer:)
/chanserv levels #kanal set akick {düzen|seviye} kanalda AKıCK komutunu kullanmay a yetkili.
/chanserv levels #kanal set akick-list listeye bakma yetkisi buda baska ne vardi yaf
/chanserv levels #kanal set set {düzen|seviye} buda set özelliğini kullanmas ini istediğin kisiler mesala topic acma kapama liste bakma {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi}.
/chanserv levels #kanal set memoread {düzen|seviye} kanala gelen memolari okumak .
/chanserv levels #kanal set memosend {düzen|seviye} kanala memo yollamaya yetkili kisi seviyesi
/chanserv levels #kanal set memodel {düzen|seviye} kanala gelen memolar del etmeye {fayda|yarar}
/chanserv levels #kanal set clear {düzen|seviye} tercihim 9999 soplardir yane kanala clear cekme komutu oldugunda n

/chanserv levels #blue dis set (Kanalda set ozelligin i iptal edersiniz)
Bu komutu yazdigini z {süre|zaman} soplarin hic bir set özelliğini kullanama z mesaLa: desc – entrymsg url ve Topickili dini acamaz bir nevi topic {sadece|yalnızca|sırf} founder acar tabi {evvela|önce|öncelikle} kanala topiclock {10|on} yapmak lazim…
/chanserv levels #blue set set 9999 (Bunu yaptim kanalda set ozelliğini 9999 lara verdim set ozellikle rini Kullanabi lirler..)
/Chanserv levels #blue dis acc-list (Bu Komutu yazdikmi Kanalda access listesine {sadece|yalnızca|sırf} Kanal founderi bakabilir yani acc-list {devre|dönem} disi kalir. Böyle yapsak soplara yetki versek /chanserv levels #kanal set acc-list 9999 yapariz..
/chanserv levels #blue dis acc-change (Bu Komutlada kanal founderin in disinda Kimse access yazip ve silemez)
/chanserv levels #blue dis kick (Kanalda founderde n baskasi kick atamaz b ban atarsiniz {ama|fakat|lakin} kanaldan kickleyem ezsiniz.. ) -ChanServ- KıCK #mgm kanalinda iptal edildi. gordugunu z {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi}.
/chanserv levels #blue dis unban (Unban {devre|dönem} disi oldu simdide kanalda op {ama|fakat|lakin} unban {devre|dönem} disi kendi banini acamaz..
/chanserv levels #blue dis autoop (Bu Komutlada access iniz oldugu {durumda|halde} kanala girdigini zde op olamazsin iz v {kalıyorsunuz|oluyorsunuz|kalırsınız|olursunuz}
-ChanServ- AUTOOP #mgm kanalinda iptal edildi.
/chanserv levels #blue dis clear (Bu komutlada kanalda clear komutunu {sadece|yalnızca|sırf} founder kullanabi lir..
/CHANSERV clear #kanal users (Bu Komutla kanaldaki herkesi kicklersi niz Bunun {adi|bayağı} Masskick dir..
/chanserv akick #kanal add Ney?!*@* {neden|sebep} (Bu neymi gordugunu z {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} #kanaldan sonra 4 {adet|tane} Soruisare ti bırakmisim Kanala 4 haneli (harfli) nickler giremez {6|altı} {adet|tane} ? isareti bıraksan {6|altı} harfli nickler giremez okey?
/chanserv akick #kanal add guest*!*@* {neden|sebep} (Bu komutlada nicki Guestle baslayan kisileri kanala almassini z bunun yerine X nickide {olabilir|olabilmekte|olabilmektedir} {konuk|misafir} nickide {olabilir|olabilmekte|olabilmektedir})
/chanserv akick #blue add *2*!@* (Bu Komutlada kanala rakam-sayi nickliler in girisini engellers iniz {ama|fakat|lakin} tek tek sayılari akicke almaniz gerek yukarda 2 yazmisim bu 0 – 1 – 9 gider..
/chanserv levels #kanal dis protect (protect i {devre|dönem} disi bırakir)
/chanserv levels #kanal set protect {10|on} (simdi access i {10|on} olanlar girdiği kanalda @op yerine Nokta . isareti olacak founder {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} görünecek protecti 0 yaparsan herkes Nokta . Olur
Clear
/chanserv clear #kanal Ops /bans/users/voices(Uyguladıgınız parametre ye göre toplu islem yapar. tum oplari alma {tüm|bütün} banlari acma gib.)

MemoServ kısaca lakabi (Nickname) kayitli kullanici lara ve sisteme kayitli sohbet odalarına ( Channel ) notlar birakabil menizi saglayan sistemdir .
/ memoserv {{buyruk|emir|komut} {adı|ismi}}
{halinde|biçiminde|şeklinde} yazarak kulalnili r (Sohbet etmek icin kullandig iniz her pencereni n yazi satirina yazabilir siniz).
MemoServ
Memo gonderme : /memoserv send nick mesaj
Memo okuma : /memoserv read MemoNumar asi
En son gelen memoyu okumak icin: /memoserv read last
Memo Silme : /memoserv del MemoNumar asi
{tüm|bütün} memolari silmek icin: /memoserv del all
Memo listeleme : /memoserv list
Set {özellikleri|nitelikleri}
Memo limiti : /memoserv set limit limit
MemoServ’in size uyari vermesi : /memoserv set notify new/off/{10|on}
Admin

Etiketler: 2.560 views Okunma 11 Ara 2016

Yazar Hakkında

Yorumlar


Sen de Yorumla!