ıRC OP KURALLARı
OP KURALLARı VE KOMUTLARı 1. BöLüM

1-)Her op Userlara eşit muamelede bulunmak {zorundadır|mecburiyetindedir|durumundadır}.
2-)şifre Paylaşımı kesinlikl e yasaktır.Her op bilgisaya rının ve {bilgileri|ayrıntıları|teferruatları} nin güvenliğinden sorumludu r.
{üç|3}-)Kanalın huzurunu sağlamakla oplar yükümlüdür.
4-)Bir opun attığı banı, {ancak|fakat|lakin} o op açabilir. {yada|ya da|ve ya|veya|yahut} istişare edilmek sureti ile ban atan op ikna edilirse {diğer|öteki|başka} bir op açabilir.
5-)Oplar {genel|umumi} kararlarını bulundukl arı kanalin op kanalında online {diğer|öteki|başka} oplarla istişare ederek almalıdır.
{6|altı}-)User Kuralları kısmında geçen konularda n birisinin ihlali {durumunda|zorunda|mecburiyetinde} görevli op küfür {hariç|dış} {evvela|önce|öncelikle} uyarmakla , uyarılar dinlenilm ezse kullanıcıyı kanaldan uzaklaştırmakla mükelleftir. ( user kuralları için /rules yaparak Status penceresi ne bakınız)
7-)islam Kanal Geneli sukunetin sağlanamadığı zamanlard a opun insiyatif ine bağlı {olarak|şekilde} konuşmaya kapatılabilir.
8-)Dini {içerikli|muhteviyatlı} Sohbet saatleri içisinde islam kanal geneli opun insiyatif ine bağlı {olarak|şekilde} konuşmaya kapatılabilir.
9-)User kuralları bölümünde geçen kurallard {lahza|an} birinin ihlali {durumunda|zorunda|mecburiyetinde} uyarıldığı {durumda|halde} dinlemeye n userı banlamakl a yükümlü olan op ,userın hatasında inad etmesi {halinde|biçiminde|şeklinde} o sırada online bulunan ircop / adminlere durumu ileterek serverdan o userın uzaklaştırılmasını sağlamaklada yükümlüdür.
{10|on}-){tüm|bütün} oplar {sürekli|devamlı} {olarak|şekilde} log tutmak {zorundadır|mecburiyetindedir|durumundadır}
11-)Her hangi bir {yüzden|sebepten|nedenden|sebepten dolayı|nedenden dolayı} {ötürü|dolayı} oplar {arasında|içinde} yaşanabilecek bir anlaşmazlık söz konusu olur ise O sırada online bulunan admin varsa adminin , online admin {olmadan|yoksa|yok ise} ircopun hakemliğine başvurulmalıdır.
12-)Kanal genelinde sohbet durumu {hariç|dış} voice ( ) verilmesi kesinlikl e yasaktır.
13-)4. {kural|kaide} görevli online admin {tarafından|yönünden|sebebi ile|nedeni ile|vasıtası ile|sebebi ile} şu durumlard a ve şu {şekilde|biçimde} ihlal edilebili r: şikayet veyahut yanlış bir uygulama {halinde|biçiminde|şeklinde} görevli online admin atılmış banı ve konuşmaya kapatılmış kanalı konuşmaya açabilir.
14-)Bir opun ne suretle olursa olsun {diğer|öteki|başka} bir opu banlaması yasaktır.{ancak|fakat|lakin} Görevli bir admine durumu iletmekle mükelleftir.
15-){kadın|hanım|bayan} Nickleri ,Siyasi Nickler,Küfürlü Nickler taşıyanlar {ayrıca|bununla birlikte|bununla beraber} {kadın|hanım|bayan} olduğunu {belirgin|belli|göze çarpan|dikkat çekici} edenler atılacak ve görevli admin

Etiketler:,,, 1.428 views Okunma 11 Ara 2016

Yazar Hakkında

Yorumlar


Sen de Yorumla!